Бизнес эрхлэгчдэд үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулахад санхүүгийн хэрэгцээ шаардлага тулгарах үе олон бий. Ялангуяа шинээр бизнес эрхлэгчид бэлэн мөнгөний урсгал болон бизнес эхлэхэд шаардагдах мөнгөний хэрэгцээг дутуу тооцох, хангалттай ач холбогдол өгөхгүй байх хандлага их.

Бизнесийн үйл ажиллагаанд тулгарсан санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх зорилгоор зээл авах нь томоохон шийдвэр бөгөөд сонголтоосоо хамаарч бид багагүй хэмжээний санхүүгийн эрсдэлийг хүлээж байдаг. Зарим байгууллагын онцлог танд нийцэх бол зарим нь хаалттай хаалга ч байж болно.  Зөвхөн зээлдэгч танд итгэж болохыг тодорхойлох бус та ч мөн өөртөө хүндрэл учруулахгүй байхаар шийдвар гаргах хэрэгтэй.

“Очир Ундраа ОМЗ ББСБ”  бичил жижиг дунд бизнес эрхлэгчидээ дэмжин бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх зорилгыг тань санхүүжүүлэх “Буурах хүүтэй”, урт хугацаатай бизнесийг зээлийг олгож эхэллээ.

Давуу тал:

  • Харилцагч таны зээлийн түүхээс хамаарч зээлийн хүү буурна
  • Хэмжээ 500 сая.Т
  • Хугацаа 48 сар

Манай бүх салбарууд Даваа-Баасан гариг хүртэл ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд ажиллаж байна.  Бизнес эрхлэгч та өөрт ойр байрлах салбарт хандан бизнесийн бүх төрлийн зээлийг шуурхай шийдвэрлүүлэн аваарай.

Хөдөлмөрч таны бизнесийг бид дэмжье, Та үйл ажиллагаагаа өргөжүүл.