Бизнес эрхлэгчдэд үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулахад санхүүгийн хэрэгцээ шаардлага тулгарах үе олон бий. Ялангуяа шинээр бизнес эрхлэгчид бэлэн мөнгөний урсгал болон бизнес эхлэхэд шаардагдах мөнгөний хэрэгцээг дутуу тооцох, хангалттай ач холбогдол өгөхг

Дэлгэрэнгүй

Хялбархан шийдвэрлэх боломжтой асуудлыг бүү хүндрүүл! 📌 Бизнес эрхлэгчдийн анхааралд бид бизнесийн зээлийн аянаа  2020.08.01-08.30-ны өдөр хүртэлх хугацаанд зарлан 500 сая хүртэлх төгрөгийн зээлийг ажлын 8 цагт шийдвэрлэж байна. Бизнесийн зээлийн аяны

Дэлгэрэнгүй