Итгэлийн гар төслийн зээл

Зорилго

Жижиг дунд бизнес эрхлэгч , өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдэд цогц системтэй, хүртээмжтэй санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх замаар тогтвортой бизнесийн үйл ажиллагаа , өрхийн амьжиргааны төвшинг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү Зээлийн хугацаа Үйлчилгэний шимтгэл Барьцаа хөрөнгө
5.0 сая төгрөг хүртэл 2.0% 24 сар 0% Барьцаа хөрөнгө шаардахгүй

Тавигдах шаардлага

  • Зорилтот бүлгийн хүрээнд өрх толгойлсон эмэгтэй байх
  • Жижиг дунд үйлдвэрлэл сүүлийн 6-с дээш сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх
  • Үйлдвэрлэгч нь үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ борлуулах тогтмол борлуулалтын сувагтай байх
  • Зээл авах эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх санхүүгийн хэрэгцээ шаардлагатай байх
  • Зээлдэгч болон зээлдэгчийн батлан даагч нь бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх

Бүрдүүлэх бичиг баримт

  • Цахим үнэмлэх
  • Орлого нотлох баримт
  • Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний танилцуулга болон борлуулалтын сувгийг нотлох баримт бичиг /Борлуулалтын суваг гэдэг нь таны бүтээгдэхүүний хэрэглэгчийн гарт хүргэх цэгийг хэлнэ. /
Зөвлөгөө мэдээлэл авах
Та манай эдийн засагчаас зээлийн зөвлөгөө мэдээлэл авах бол дараах мэдээллийг үлдээнэ үү.
Бид ажлын 1 хоногт багтаан тантай холбогдох болно. Баярлалаа