БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг өргөтгөх, эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх, тоног төхөөрөмж худалдан авах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зэрэг үйл ажиллагаануудыг санхүүжүүлэхэд зориулан богино, дунд хугацаагаар олгох зээл юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ /САРЫН/ ЗЭЭЛИЙН ХУГАЦАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ
500 сая.₮ хүртэл 3.3%-2.8% 36 сар хүртэл /Давтан зээлдэгч бол 48 сар/ 0.0% Орон сууц, хашаа байшин, үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалттай объект, суудлын автомашин, автомашин гражид хадгалах

Тавигдах шаардлага

 • Тухайн бизнесээ 4 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх
 • Байгууллага бол 3 сар бизнесийн үйл ажиллагаа тасалтаагүй байх
 • Тухайн салбар байрлах орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг байх
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • Өөрийн өмчлөлийн үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах
 • Барьцаалах автомашин МУ-д орж ирсэн 5 жил, үйлдвэрлэсэн он 15 жил дотор байх

Бүрдүүлэх бичиг баримт

Байгууллага

 • Зээл хүссэн албан тоот
 • Компанийн гэрчилгээ, дүрэм
 • Тусгай зөвшөөрлүүд
 • Зээлийн зарцуулалтын тооцоолол
 • Орлого нотлох баримт
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ /эх хувь/, барьцаа хөрөнгийн дэлгэрэнгүй лавлагаа /ТҮЦ машин/

Иргэн

 • Цахим үнэмлэх
 • Зээлийн зарцуулалтын тооцоолол
 • Орлого нотлох баримт
Зөвлөгөө мэдээлэл авах
Та манай эдийн засагчаас зээлийн зөвлөгөө мэдээлэл авах бол дараах мэдээллийг үлдээнэ үү.
Бид ажлын 1 хоногт багтаан тантай холбогдох болно. Баярлалаа