Монгол шошго төслийн зээл

Зорилго

Жижиг дунд өрхийн үйлдвэрлэгч нарт цогц системтэй, хүртээмжтэй санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх замаар нэмүү үнэ цэнэ , баялаг бүтээгчийг бий болгоход оршино.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү Зээлийн хугацаа Үйлчилгээний шимтгэл Барьцаа хөрөнгө
10 сая төгрөг хүртэл 2.0% 24 сар 0% Барьцаа хөрөнгө шаардахгүй

Тавигдах шаардлага

  • Зээлдэгч нь жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээгээ сүүлийн 6 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх
  • Үйлдвэрлэгч нь үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ борлуулах тогтмол борлуулалтын сувагтай байх
  • Зээлдэгч нь зээл авах эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх санхүүгийн хэрэгцээ шаардлагатай байх
  • Зээлдэгч болон зээлдэгчийн батлан даагч нь бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
  • Зээлдэгч нь ББСБ-с зохион байгуулах “Бизнесийн удирдлага”-ын цогц сургалт хөтөлбөрт хамрагдах чин хүсэлт зорилго эрмэлзэлтэй байх

Бүрдүүлэх бичиг баримт

  • Иргэний цахим үнэмлэх
  • Орлого нотлох баримт
  • Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний танилцуулга, болон борлуулалтын сувгийг нотлох бичиг баримт /Борлуулалтын суваг гэдэг нь таны бүтээгдэхүүний хэрэглэгчийн гарт хүргэх цэгийг хэлнэ. /
Зөвлөгөө мэдээлэл авах
Та манай эдийн засагчаас зээлийн зөвлөгөө мэдээлэл авах бол дараах мэдээллийг үлдээнэ үү.
Бид ажлын 1 хоногт багтаан тантай холбогдох болно. Баярлалаа