2019 онд гаргасан статистик судалгаанаас харахад стартап бизнесүүдийн 80% нь эхний жилдээ амжилттай явж чаддаг байна. Харин тал хувь нь эхний 5 жилийн дотор бууж өгдөг бол 10 жилийн дараа дөнгөж 33% нь амжилттай үлддэг ажээ. Энэ 33%-д багтаж амжилттай бизне

Дэлгэрэнгүй

Саяхан авсан машины зээлээ хэрхэн богино хугацаанд төлж дуусгах талаар та судалж үзсэн үү. Учир нь автомашины үнэ сар өнгөрөх тусам буурдаг бол зээлийн хүү сар өнгөрөх тусам нэмэгдэж байдаг. Энэ нийтлэлдээ бид харилцагчдынхаа шилдэг туршлагуудаас хуваалцаж

Дэлгэрэнгүй

Ямар ч байгууллагын хувьд бизнесийн зээл авах хэрэгцээ, шаардлага гарах үе олон тохиолддог. Тийм ч учраас жижиг дунд үйлдвэрийн, тоног төхөөрөмжийн, эргэлтийн хөрөнгийн зээл гэх мэт бизнесийн зээлийг  банк, банк бус санхүүгийн байгууллагууд санал болгодог. 

Дэлгэрэнгүй