Нийгмийн хариуцлагын бодлого

Бид ISO26000 Олон улсын нийгмийн хариуцлагын стандартыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн, татвар, шимтгэлээрээ дамжуулан эх орныхоо нийгэм эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулахын зэрэгцээ хүрээлэн буй орчинд ээлтэй бизнесийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлж, Монголын ирээдүй болсон хүүхэд залуучуудын эрдэм мэдлэгийг хөгжүүлэх, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн нийгэм, эдийн засгийн оролцоог нэмэгдүүлэх, ажиллагсдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэн сайн сайхан бүхнийг дэмжин ажиллахыг зорьдог.

Нийгмийн хариуцлагын тэргүүн чиглэлүүд
 • БОЛОВСРОЛ

  Монголын гэрэлт ирээдүй болсон хүүхэд багачуудын сурах хүсэл, эрмэлзэл боловсролыг дээшлүүлэх зорилготой төсөлт хөтөлбөрүүд

 • ЭРҮҮЛ МЭНД

  Эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтран салбарын хөгжилд хувь нэмрээ оруулах, ажилтнуудынхаа эрүүл чийрэг байх нөхцөлөөр хангах зорилготой төсөлт хөтөлбөрүүд

 • ЗОРИЛТОТ БҮЛЭГ

  Өрхийн үйлдвэрлэл, шинэ ажлын байр, тогтвортой ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилготой төсөлт хөтөлбөрүүд

 • Сургалт хөгжил

  Төрийн бус байгууллага болон сургалтын төвүүдтэй хамтран иргэдийн санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх, ажилтнуудынхаа ур чадварыг дэмжих зорилготой төсөлт хөтөлбөрүүд

 • Тогтвортой санхүүжилтийн хөтөлбөр

  Байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулах, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй бизнесийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх, санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилготой төсөлт хөтөлбөрүүд

 • Үйл ажиллагааны хүрээнд

  Дотоодын сайн засаглалтай төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллахаас гадна гадаадын олон улсын байгууллагуудад гишүүнээр элсэн нээлттэй ил тод байх зарчмыг баримтлан төсөлт хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг

Хэрэгжүүлсэн ажлууд