Хялбархан шийдвэрлэх боломжтой асуудлыг бүү хүндрүүл! 📌 Бизнес эрхлэгчдийн анхааралд бид бизнесийн зээлийн аянаа  2020.08.01-08.30-ны өдөр хүртэлх хугацаанд зарлан 500 сая хүртэлх төгрөгийн зээлийг ажлын 8 цагт шийдвэрлэж байна. Бизнесийн зээлийн аяны

Дэлгэрэнгүй