• Автомашин лизинг

   Зээлийн хэмжээ

   30,0сая хүртэл

   Хугацаа

   36сар хүртэл

   Зээлийн хүү

   2,5% - 3,0%
  • Бизнесийн зээл

   Зээлийн хэмжээ

   500,0сая хүртэл

   Хугацаа

   12 - 48сар

   Зээлийн хүү

   2,5% - 2,9%
  • Шуурхай зээл

   Зээлийн хэмжээ

   100,0сая хүртэл

   Хугацаа

   12 - 24сар

   Зээлийн хүү

   3,0% - 3,5%
  сар
  %
  1% Сарын хүү
  0 ЗЭЭЛИЙН САРЫН ТӨЛБӨР
  0 ТӨЛБӨЛ ЗОХИХ НИЙТ ХЭМЖЭЭ
  %
  өдөр
  361 Үр шим
  1,000,000 Итгэлцлийн дүн
  1,000,361 Нийт итгэлцлийн дүн

  Сайныг бүтээх саруул хүмүүн таны санхүүгийн ар талыг бид хариуцна.

  • +
   17000
   ХАРИЛЦАГЧ
  • +
   210
   тэрбум
   ЗЭЭЛ ОЛГОЛТ
  • 11
   жил
   ТУРШЛАГА
  • 45
   АЖИЛТАН
  • 5
   САЛБАР НЭГЖ

  Блог

  • Ажлын байр
  • Мэдээ
  • Урамшуулал
  • Зөвлөгөө

  Гэрээний бүтцэд өөрчлөлт оруулах хүсэлт

  Зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулах хүсэлт: Улс оронд үүсээд байгаа нөхцөл байдалтай холбогдуулан зээлийн эргэн төлөлтөд хүндрэл учирсан бол “хүсэлт илгээх” дээр дарж зээлийн гэрээндээ өөрчлөлт оруулна уу.