Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Офиссын засвар, үйлчилгээ, өнгө төрх, брэндинг, дизайнтай холбоотой ажлуудыг хариуцах, шаардлагатай худалдан авалт хийх Ажиллах орчин, нөхцлийг сайжруулах зорилгоор нэгжүүдийн байршил болон тохижилтод өөрчлөлт оруулах санал бэ

Дэлгэрэнгүй

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Компанийн хэмжээнд ашиглаж буй үндсэн болон дэд системүүдийг хариуцах, Системийн бизнесийн шаардлагыг хангаж буй эсэхэд дүн шинжилгээ хийх, Системд шаардлагатай өөрчлөлт, шинэчлэлт, засваруудыг хийх, код бичих. Тавигдах

Дэлгэрэнгүй

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Маркетингийн төсөв төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг үр дүнтэй ханган ажиллах, тайлагнах Дижитал маркетинг хийх Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зорилтот сегментэд байршуулах, Компанийн цахим хуудас болон сошиал хуудасн

Дэлгэрэнгүй

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Компанийн зээлийн бодлогын хүрээнд цахим зээлийн салбарын бизнес төлөвлөгөөний зорилтыг хангах, зээлийн багцын тогтвортой өсөлтийг ханган, эрсдэлийг боломжит бага түвшинд барьж, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэн, зах зээлд эзлэх байр

Дэлгэрэнгүй