Бизнес, харилцааны мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

 • Офиссын засвар, үйлчилгээ, өнгө төрх, брэндинг, дизайнтай холбоотой ажлуудыг хариуцах, шаардлагатай худалдан авалт хийх
 • Ажиллах орчин, нөхцлийг сайжруулах зорилгоор нэгжүүдийн байршил болон тохижилтод өөрчлөлт оруулах санал бэлтгэж танилцуулах, батлуулах;
 • Компанийн бизнес төлөвлөгөөнд хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, хариуцсан ажлын чиг үүргийг төлөвлөх, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх;
 • Хамтран ажиллах хүсэлт ирүүлсэн байгууллагуудын саналыг судлах, бэлтгэн нийлүүлэгчийн үнэлгээний дагуу сонгон шалгаруулалт хийх;
 • Шийдвэрлэгдсэн хөрөнгө, бараа, ажил үйлчилгээг худалдан авах үйл ажиллагааны гэрээний бүртгэлийг хийж, хэрэгжилтийг хянаж, тайлагнах
 • Эд хөрөнгийн хяналт болон ашиглалтын үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах

Тавигдах шаардлага

 • Бизнесийн удирдлага, маркетинг, менежмент, гадаад харилцаа, логистик менежмент чиглэлээр бакалавр зэрэгтэй
 • Худалдан авалт, салбарын удирдлага, үйл ажиллагааны чиглэлээр ажиллаж байсан
 • Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх;
 • Гэрээ хэлцэл амжилттай байгуулж, байгууллагыг төлөөлөх чадвартай;
 • Гэрээний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах чадвартай;
 • Удирдан зохион байгуулах, тайлагнах чадвартай;
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай;
 • Ёс зүйн хэм хэмжээг чанд мөрдөж ажиллах;