Зээлийн ажилтан

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

  • Зээлийн хүсэлтийн дагуу судалгаа, шинжилгээ хийх, зээл олгох
  • Зээлийн эргэн төлөлт, зээлийн багцын чанарт хяналт тавих
  • Зээлийн багцын судалгаа хийх
  • Төлөвлөгөө, тайлан, журам заавар боловсруулах