Мера ХХК

  • 05 сарын 25, 2020

МЕРА ХХК нь 2001 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд Монгол улсын эдийн засгийн гол тулгуур болсон уул уурхай, дэд бүтцийн салбарын аж ахуй нэгжүүдийн олборлох, бүтээн байгуулах, аж үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай өрөмдлөг, тэсэлгээний мэргэжлийн цогц ажил, үйлчилгээг үзүүлж, тэсэлгээнд ашигладаг бүх төрлийн тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг дотооддоо үйлдвэрлэн хэрэглэгчиддээ хүргэдэг 100хувь үндэсний хөрөнгө оруулалттай инженерчлэлийн компани юм.