Интелликом ХХК

  • 05 сарын 28, 2020

Интелликом ХХК нь 2004 онд мэдээлэл холбоо, шилэн кабель, шугамын угсралт суурилуулалт, сансрын холбооны систем, радио релей, байгууллагын дотоод холбооны тоног төхөөрөмж түүний нийлүүлэлт, суурилуулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж үүсгэн байгуулагдсан.