Бүтээгч ХХК

  • 05 сарын 28, 2020

Манай компани нь 2005 онд барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авч, түүний үйлчлэх хүрээнд худалдаа ба барилгын ажлыг хавсран явуулж, барилгын ажил, түүний гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавих, барилгын материалын хангалт хийн ажиллаж, 2014.01.02-ны өдрөөс “Бүтээгч” ХХК болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна.