Hope and Possibility

  • 06 сарын 20, 2020

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд итгэл найдвар өгөх зорилгоор зохион байгуулагдсан Итгэл, Найдвар, Боломж Улаанбаатар 2017 бүх нийтийн марафон гүйлтэд 3 дахь жилдээ амжилттай оролцлоо. Бусдын төлөө зориулсан үйлс бүхэн утга төгөлдөр