Эрүүл ахуйг хангах

  • 06 сарын 20, 2020

Ажлын байрыг тухтай, эрүүл орчинг бүрдүүлэх зорилгоор үйлчилгээний оффисуудаа томсгон, цайны өрөө, амралтын өрөөнүүд шинээр гаргаж өгсөн.