Эмчилгээний зардалд хандив өргөлөө

  • 06 сарын 20, 2020

Гэр бүлээрээ түлэгдэн, гэр нь шатсан гэр бүлд байгууллагын ажилчид өөрсдөө уриалан нэг өдрийн цалингаа мөн байгууллагаас дэмжин хуримтлалын сангаас 100,000 төгрөг гарган мөнгөн хандив өгсөн.