Хөдөлмөр аюулгүй байдал

  • 06 сарын 20, 2020

Төв болон бүх салбар оффисуудынхаа хяналтын системийг өөр дээрээ мэдээлэл хадгалдаг, дуу хураагч, дүрс бичигч, спикертэй шинэ загварын Unifi ведио камераар бүрэн шинэчилсэн.