• Нүүр хуудас
  • eco
  • Төрийн болон ТББ, мэргэжлийн холбоодуудаас зохион байгуулсан 30 гаруй төрлийн сургалтад ажилтнуудаа хамруулж, нийт 9.6 сая төгрөгийг зарцуулсан.

Төрийн болон ТББ, мэргэжлийн холбоодуудаас зохион байгуулсан 30 гаруй төрлийн сургалтад ажилтнуудаа хамруулж, нийт 9.6 сая төгрөгийг зарцуулсан.

  • 06 сарын 20, 2020