Тоног төхөөрөмж хандивлалаа

  • 06 сарын 20, 2020

Нийслэлийн Шүд Эрүү Нүүрний төвд нэн шаардлагатай байсан “Ус Нэрэгч” тоног төхөөрөмжийг өөрийн хөрөнгөөр шинээр захиалан авчруулан, хандивласан. Тус төвөөр голчлон амжиргааны түвшин доогуур иргэд үйлчлүүлдэг.