Спорт заал

  • 06 сарын 20, 2020

Ажилтнуудыхаа эрүүл чийрэг, хөдөлгөөнтэй байхад анхаарч долоо хоног бүр Тэмүүжин Спорт залланд үнэ төлбөргүй тоглох нөхцөл боломжоор хангадаг ба жил бүр группын ажилтнуудын дунд спортын наадам зохион байгуулдаг.