• Нүүр хуудас
  • eco
  • Салбар нэгжүүдэд 77.2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийн эрүүл, аюулгүй тав тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн.

Салбар нэгжүүдэд 77.2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийн эрүүл, аюулгүй тав тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн.

  • 06 сарын 20, 2020