Салбарын оролцоо

  • 06 сарын 20, 2020

МББСХолбооноос зохион байгуулдаг Сагсан бөмбөг, Гар бөмбөг, Теннис, Сургалт, Явган аялал, Шинэ жилийн арга хэмжээнүүдэд тогтмол хамрагддаг. 2017 оны Сагсан бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах эрхийг авсан.