Ивээн тэтгэсэн

  • 06 сарын 20, 2020

Төслийн Удирдлага Хөгжлийн Хүрээлэнгийн захирал үндэсний зөвлөх Ц.Өнөржаргалын “Үндэсний менежмент” гэдэг номын Ерөнхий Ивээн тэтгэгчээр ажилласан ба уг бүтээл нь 2016 онд хэвлэгдэн гарлаа.