Гар зургийн уралдаан

  • 06 сарын 20, 2020

Нийт групп компанийн ажилчдынхаа хүүхдүүдийн дунд хүүхдийн баярыг угтан гар зургийн уралдааныг 3 насны төрөлд зохион явуулсан. Нийт 26 хүүхэд өөрийн бүтээлээ ирүүлсэн.