• Нүүр хуудас
  • eco
  • Ажилчдынхаа санхүүгийн асуудалд дэмжлэг үзүүлэн Очир Ундраа групп компанийн нийт 97 ажилтанд хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй 556.5 сая төгрөгийн бага хүүтэй зээл олгосон

Ажилчдынхаа санхүүгийн асуудалд дэмжлэг үзүүлэн Очир Ундраа групп компанийн нийт 97 ажилтанд хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй 556.5 сая төгрөгийн бага хүүтэй зээл олгосон

  • 06 сарын 20, 2020