• Нүүр хуудас
  • eco
  • Ажилчидынхаа санхүүгийн асуудалд дэмжлэг үзүүлсэн.

Ажилчидынхаа санхүүгийн асуудалд дэмжлэг үзүүлсэн.

  • 06 сарын 20, 2020

Ногоон орчныг бий болгох, агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний мод тарих өдөрт нэгдэн жил бүр мод тарьж байна. Тус ажлын хүрээнд БЗД-ийн алслагдсан хороонд байрлах 199-р цэцэрлэгт шар хуайс болон бургасны мод шинээр тарьсан.