• Нүүр хуудас
  • eco
  • Ажилтнуудынхаа эрүүл чийрэг, хөдөлгөөнтэй байхад анхаарч долоо хоног бүрийн Пүрэв гаригт спорт зааланд үнэ төлбөргүй тоглох нөхцөлийг бүрдүүлэн МҮХҮД сургуулийн спорт заалтай гэрээ байгуулсан.

Ажилтнуудынхаа эрүүл чийрэг, хөдөлгөөнтэй байхад анхаарч долоо хоног бүрийн Пүрэв гаригт спорт зааланд үнэ төлбөргүй тоглох нөхцөлийг бүрдүүлэн МҮХҮД сургуулийн спорт заалтай гэрээ байгуулсан.

  • 06 сарын 20, 2020