ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

  • 06 сарын 22, 2020
Даатгалын зүйл Даатгалын үнэлгээ Даатгалын хураамж Нөхөн төлбөрийн хэмжээ
Зээлийн бүтээгдэхүүн /Үндсэн/ Стандарт бүтээгдэхүүн
Үндсэн Үндсэн+нэмэлт
Орон сууц Зах зээлийн үнэ,  эсвэл худалдан авч буй үнэ 0,12% 0,15% 0,15% –    Учирсан хохирлын хэмжээгээр үнэлгээнд багтаан 100%,

–    Даатгуулагч буруутай бол 80%.

Хашаа байшин 0,5% 0,6% 1%
Амины сууц 0,2% 0,5% 0,8%
Үйлдвэрлэлийн зориулалттай обьект 0,2% 0,28% 0,3%
Үйлчилгээний зориулалттай обьект 0,35% 0,4% 0,45%
Оффисийн барилга 0,18% 0,2% 0,25%