“Очир Ундраа ОМЗ ББСБ” нь мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27001:2013 стандарт, МАБМТ-г  өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлж, дэлхийн 55 оронд хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон улсын байгууллага болох Энэтхэг улсын SIS Certifica

Дэлгэрэнгүй

Компани, түүний дээд удирдлага нь мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах нь байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах замаар харилцагчдын итгэлийг хадгалахад чухал ач холбогдолтой гэж үзнэ. Компанийн үүсгэсэн, цуглуулсан, боловсруулсан, эсвэл бусад т

Дэлгэрэнгүй