Эко зээл

Зорилго

Байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг дэмжих худалдан авагчдад таатай нөхцөл бүрдүүлэхэд оршино.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ /САРЫН/ ЗЭЭЛИЙН ХУГАЦАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ
10.0 сая төгрөг хүртэл 2.0% 24-36 сар 0% 3 сая төгрөг хүртэл барьцаа хөрөнгө шаардахгүй, 3 саяас дээш тохиолдолд ҮХХ болон хөдлөх хөрөнгө

Тавигдах шаардлага

  • Сэргээгдэх эрчим хүч, Эрчим хүчний хэмнэлт/Ногоон барилга, Бохирдлоос сэргийлэх, бууруулах үйл ажиллагааны зориулалттай байх
  • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
  • Нийлүүлэгч байгууллагаас худалдан авах бараа бүтээгдэхүүнээ сонгож, үнийн нэхэмжлэхийг авсан байх

Бүрдүүлэх бичиг баримт

  • Иргэний цахим үнэмлэх
  • Зээлдэгч болон зээлдэгчийн батлан даагчийн орлого нотлох бичиг баримт
  • Худалдан авах бараа, бүтээгдэхүүний үнийн нэхэмжлэл
Зөвлөгөө мэдээлэл авах
Та манай эдийн засагчаас зээлийн зөвлөгөө мэдээлэл авах бол дараах мэдээллийг үлдээнэ үү.
Бид ажлын 1 хоногт багтаан тантай холбогдох болно. Баярлалаа