Бизнесийн зээлийн аян эхэллээ.

Хялбархан шийдвэрлэх боломжтой асуудлыг бүү хүндрүүл!

📌 Бизнес эрхлэгчдийн анхааралд бид бизнесийн зээлийн аянаа  2020.08.01-08.30-ны өдөр хүртэлх хугацаанд зарлан 500 сая хүртэлх төгрөгийн зээлийг ажлын 8 цагт шийдвэрлэж байна.

Бизнесийн зээлийн аяны хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрийн, тоног төхөөрөмжийн, эргэлтийн хөрөнгийн гэх мэт бүх төрлийн бизнесийн зээлийн хүү 2.9% болло0.