Төлөөлөн удирдах зөвлөл

“Очир Ундраа ОМЗ” ББСБ ХХК –ийн төлөөлөн удирдах зөвлөл анх 2014 оны 9-р сард 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж, 11-р сард СЗХ-ны хурлаар баталгаажсанаар албан ёсоор ТУЗ-ийн бүтэцтэй болсон. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүтэц байгуулагдсанаар компанийн цаашдын үйл ажиллагаа, стратеги, хяналтын тогтолцоонд чухал ач холбогдолтой засаглалын систем бий болсон.