Гэрээний бүтцэд өөрчлөлт оруулах хүсэлт

Улсын онцгой комиссын 2020.03.10 ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор 2020.03.28ныг хүртэл хөл хорио тогтоосон учир зээлийн үндсэн төлөлт хойшлуулах харилцагчдын хүсэлтийг онлайнаар авдаг боллоо. Зээлийн үндсэн төлөлт хойшлуулах хүсэлтийг илгээхийг хүсвэл доорх товчийг дарна уу.