Ажилдаа дурлах нь, Эерэг хандлага сэдвүүдээр зохион байгууллаа.

Очир Ундраа ОМЗ ББСБ-аас багаар ажиллах чадварыг хөгжүүлж, хамт олныг идэвхжүүлэх зорилгоор жил бүр зохион байгуулагддаг намрын ээлжит сургалтыг сургагч багш У.Энхцогттой хамтран Ажилдаа дурлах нь, Эерэг хандлага сэдвүүдээр зохион байгууллаа.
Мөн оролцооны аргаар баг нэгнээ илүү танин мэдэх, багаар ажиллах чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн багийн тоглоомуудыг хамтран гүйцэтгэж амралтын нэг өдрийг хамт олноороо бүтээмж дүүрэн өнгөрүүллээ.
Та бүхэндээ ажлын өндөр амжилт хүсье.