ОНЫ ОНЦЛОХ САНХҮҮГИЙН ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БАЙГУУЛЛАГА

Очир Ундраа ОМЗ ББСБ “Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын Холбоо”-ны 2018 оны 🏆 “Оны Онцлох Санхүүгийн Хүртээмжтэй Байгууллага” шагналыг хүртлээ.

Бид шинэ ажлын байрыг бий болгох, өрхийн тогтвортой орлогыг дэмжих, санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, Үндэсний бичил жижиг дунд бизнес эрхлэгч, Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийг дэмжих зорилгоор барьцаагүй, бага хүүтэй 💡”Монгол шошго”, 💡”Итгэлийн гар” зорилтот төслүүдийг санаачлан хэрэгжүүлэхээс гадна, Бичил хөгжлийн сантай хамтран 6 дахь жилдээ бага хүүтэй 💡”Тогвортой амьжиргаа” төслийн зээлийг олгон, баялаг бүтээгчдээ дэмжин ажиллаж байна.

Бидэнд итгэл хүлээлгэн, 10-н жилийн турш дэмжин ирсэн Харилцагч та бүхэндээ баярлалаа.

МББСБХолбооны:
🏆2013, 2015 оны “Шилдэг хөрөнгө оруулагч байгууллага”, 🏆2016 оны “Шилдэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй байгууллага”, 🏆2018 оны “Шилдэг санхүүгийн хүртээмжтэй байгууллага”

#OchirUndraaOMZ #Aмжилтыг_санхүүжүүлсэн_10жил