• Нүүр хуудас
  • Мэдээ
  • АЛТАН ЦАГАА ХЭМНЭН БОГИНО ХУГАЦААНД ЗЭЭЛ АВАХ БОЛОМЖИЙГ БИД ТАНД ОЛГОЖ БАЙНА.

АЛТАН ЦАГАА ХЭМНЭН БОГИНО ХУГАЦААНД ЗЭЭЛ АВАХ БОЛОМЖИЙГ БИД ТАНД ОЛГОЖ БАЙНА.

Хөдлөх хөрөнгө (автомашин) барьцаалсан зээл
Иргэн, бизнес эрхлэгч, аж ахуй нэгжүүдийн бэлэн мөнгөний бүхий л хэрэгцээнд зориулагдах хөдлөх хөрөнгө барьцаалан унаж явах болон хадгалуулах нөхцөлтэй олгогдох зээл юм.
Хөдлөх хөрөнгө хадгалуулах нөхцөлтэй санхүүгийн үйлчилгээ авсан тохиолдолд бид таны хөрөнгийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс автомашиныг өөрийн гэрээт байгууллагын 24-н цагын харуул хамгаалалттай гражид байршуулан акт үйлдэн найдвартай хадгална.

Бид найдвартай хамтын ажиллагааг эрхэмлэн харилцагч бүрийг сэтгэл ханамж өндөр байлгахыг зорин ажилладаг.