1000 Цүнх аян

  • 06 сарын 20, 2020

Амжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой эмзэг бүлгийн 1000 өрхийн хүүхдэд хичээлийн хэрэглэл бэлэглэх аянд нэгдэж, 20 хүүхдэд иж бүрэн хичээлийн хэрэгсэл хандивласан.