Эрүүл мэндийн үзлэг

  • 06 сарын 20, 2020

Ажилтан бүрийг 2016/03 сард Грандмед эмнэлэгийн иж бүрэн үзлэг, оншилгоонд үнэ төлбөргүй хамруулсан.