Улсын төсөвт 451.0 сая төгрөгийн татвар төллөө.

  • 06 сарын 20, 2020