Марафон гүйлт

  • 06 сарын 20, 2020

Итгэл, Найдвар, Боломж-2016” бүх нийтийн марафон гүйлтэд, 3 км төрөлд хамт олноороо оролцсон.