• Нүүр хуудас
  • eco
  • Байгаль орчны тогтвортой байдлыг хадгалах хөтөлбөр боловсруулан ажиллаж байна.

Байгаль орчны тогтвортой байдлыг хадгалах хөтөлбөр боловсруулан ажиллаж байна.

  • 06 сарын 20, 2020

Ажилчдынхаа байгаль орчны талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт явуулсан. Цаас, Ус, Эрчим хүчийг байгаль орчинд ээлтэйгээр үр ашигтай ашиглах уриалга хэрэгжүүлсэн. Байгууллагын өдөр тутмын хэрэгцээнд дахин боловсруулах боломжтой бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сонгон хэрэглэсэн.