Монголын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимаас Засгийн газартай хамтран жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг “ ТОП-10”  банк бус санхүүгийн байгууллагын шалгаруулалтанд Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд оруулж буй хувь нэмэр болон ололт а

Дэлгэрэнгүй

Бичил санхүүгийн хөгжлийн сантай хамтран “Тогтвортой амьжиргаа- 2” төслийг амжилттай хэрэгжүүллээ. Монгол Улсын Засгийн Газраас хэрэгжүүлж буй “Тогтвортой амьжиргаа-II” төслийн Бичил санхүүгийн хөгжлийн сантай хамтран нийт 404,6 сая  төгрөгийг Улаанбаата

Дэлгэрэнгүй