Бичил санхүүгийн хөгжлийн сантай хамтран “Тогтвортой амьжиргаа- 2” төслийг амжилттай хэрэгжүүллээ. Монгол Улсын Засгийн Газраас хэрэгжүүлж буй “Тогтвортой амьжиргаа-II” төслийн Бичил санхүүгийн хөгжлийн сантай хамтран нийт 404,6 сая  төгрөгийг Улаанбаата

Дэлгэрэнгүй