Программ хөгжүүлэгч

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

  • Компанийн хэмжээнд ашиглаж буй үндсэн болон дэд системүүдийг хариуцах,
  • Системийн бизнесийн шаардлагыг хангаж буй эсэхэд дүн шинжилгээ хийх,
  • Системд шаардлагатай өөрчлөлт, шинэчлэлт, засваруудыг хийх, код бичих.

Тавигдах шаардлага:

  • Програмчлалын ReactJS хэлний гүнзгий төвшиний мэдлэг, туршлагатай, вэб програмчлалын бусад хэлрүү хөрвөн ажиллах боломжтой.
  • Өгөгдлийн сан зохион байгуулах, удирдах зохих түвшний мэдлэгтэй.
  • Урт хугацаанд тогтвор сууршилтай ажиллаж өсч дэвших хүсэлт эрмэлзэлтэй
  • Эерэг зөв хандлагатай, бутээлч сэтгэлгээтэй
  • Аливаад түргэн суралцах хандлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай
  • Мэргэжлийн ёсзүй, арга барилд суралцсан байх