Xүний нөөцийн бодлого

”Ажилтан бүрийн мэргэжил, ур чадварт тулгуурласан чадварлаг багийн ажиллагааг орчин үеийн хүний нөөцийн менежментийн арга технологитой хослуулж, бизнесийн урт хугацааны тогтвортой амжилтыг бий болгох зорилгоор ажилтны тасралтгүй суралцах, өсөж хөгжих эрмэлзлийг идэвхтэй дэмжин, ажиллангаа сурах, мэдлэг ур чадварыг бий болгох таатай нөхцөлийг олгодог.

Бид манлайллыг
дэмждэг
Ажилтан бүрт ажил үйлс, мэргэжил чадвар, үйл хөдлөлөөрөө манлайлах боломжийг бий болгодог.
Бид
дэмждэг
Шинэ оновчтой санаа, санаачлагыг урамшуулж, ажил хэрэг болгохыг дэмжин ажилладаг
Бид
урамшуулдаг
Зах зээлд өрсөлдөхүйц цалин урамшууллын системийг хэрэгжүүлж, ажлын үр дүн, гүйцэтгэл, ур чадварыг үнэлдэг.
Бид ёс зүйг
эрхэмлэдэг
Бид Бизнесийн болон Харилцааны ёс зүйг эрхэмлэн дээдэлж, “Байгууллагын ёс зүйн дүрэм” –ийг баримтлан хэрэгжүүлдэг.
Бид
хөгжүүлдэг
Бид мэргэжлийн болон хувийн ур чадвараа хөгжүүлэх сургалт хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлж, ажилтан бүрт мэдлэг, ур чадвараа тасралтгүй хөгжүүлэх боломжийг олгодог.
Биднийг сонгох шалтгаан
Бид харилцааг
эрхэмлэдэг
Бид бусдыг сонсох, хүндэтгэлтэй харилцааг өдөр тутамдаа баримталдаг.
Бид хөрвөх
чадварыг хүндэлдэг
Бид бизнесийн олон чиглэлд хөрвөн ажиллах боломжийг олгодог.
Бид бүтээмжийг
бий болгодог
Бид шууд ашиг нэмэгдүүлэхэд бус харин бүтээмж, чанарыг өсгөх замаар ашгийг нэмэгдүүлэхийг зорьж ажилладаг
Бид оролцоог
эрхэмлэдэг
Бид дотоод менежментийн шийдвэр гаргалтад ажилтан бүрийн оролцоо, саналыг дэмжин ажилладаг.
Бид дэвших
боломжийг олгодог
Ажилтан бүрт албан тушаал ахиж дэвших карьер хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлдэг.
Сонгон шалгаруулалтын үйл явц

Бид Сонгон шалгаруулалтыг Нээлттэй, Ил тод, Шударга явуулах зарчмыг баримталж, Байгууллагын Үнэт зүйл, Баримтлах зарчмыг эрхэм болгодог.

Анкет бөглөх
Анкетын сонгон шалгаруулалт
Анхан шатны ярилцлага
Мэргэжлийн ур чадварын шалгаруулалт
Хоёр дахь шатны ярилцлага
Ажилд авах шийдвэр гаргах
Нээлттэй ажлын байр
Анкет бөглөх
  • 2022.09.15 / 2022.10.15
   88008805
   battuul.j@omz.mn

  Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

  • Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон хууль, эрх зүйн актуудын нийцлийг хангах
  • Компанийн дүрэм журам, гэрээ хэлцэл болон бусад баримт бичгийн хууль, эрх зүйн нийцлийг хянах, сайжруулах санал оруулах
  • Компанийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зохих байгууллагад төлөөлөх

  • Компанийн удирдлага болон ажилтнуудад хууль, эрх зүй, комплаенсын үйл ажиллагааны талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх

  • Комплайнс, МУТСТ үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулах, ажилтнуудад шаардлагатай мэдлэг, мэдээллийг олгох.

  • Шаардлагатай хууль, эрх зүй, комплаенсын сургалтад хамрагдах, өөрийгөө хөгжүүлэх

  Тавигдах шаардлага

  • Хууль, Эрх зүй, Банк, санхүү чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
  • Банк, санхүүгийн салбарт аудит, комплаенсын чиглэлээр 2-оос дээш жил ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно
  • Гэрээ, албан бичиг, тушаал шийдвэрийн төсөл боловсруулах, тэдгээр нь хууль, эрхзүйн хүрээнд нийцлийг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавих мэдлэг, туршлагатай
  • Тайлан мэдээ бэлтгэх, судалгаа шинжилгээ хийх чадвартай;
  • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй;
  • Багаар хамтран ажиллах чадвартай;
  • Үнэнч шударга, ажилдаа идэвхи санаачлагатай;
  • Ажлын болон хувийн зохион байгуулалт сайн, хурдтай
  • Бүтээлч, шинийг санаачлагч байх;
  • Шинэ санаа санаачлага гаргаж ажиллах чадвартай;
  • Баг, хамт олныг манлайлан ажиллах чадвартай;
  Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, Сөүлийн гудамж, Сөүл Плаза 401 тоот
  • 2022.09.15 / 2022.10.15
   88008805
   battuul.j@omz.mn

  Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

  • Firewall, сүлжээ, дэд бүтэц төлөвлөлтийг хийх, хэрэгжүүлэх;
  • Windows болон Linux/Ubuntu сервер төлөвлөх, бэлдэх, тохируулах;
  • Серверүүдийн backup/restore шийдлүүдийг тодорхойлох, автоматжуулах, хэрэгжүүлэх;
  • Програм хангамж болон техник хангамжийн асуудлуудад техникийн дэмжлэг үзүүлэх;
  • Системийн найдвартай, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах;

  Тавигдах шаардлага

  • Мэдээллийн технологийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
  • Active Directory, Domain Controller-ын ахисан түвшний мэдлэгтэй;
  •  Mail server, web server талаар туршлагатай;
  • Өөртөө итгэлтэй, хариуцлага хүлээх чадвартай;
  • Мэргэжлийн ёс зүйг баримтлан ажиллах;
  Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, Сөүлийн гудамж, Сөүл Плаза 401 тоот
  • 2022.09.15 / 2022.10.15
   88008805
   battuul.j@omz.mn

  Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

  • Компанийн хэмжээнд ашиглаж буй үндсэн болон дэд системүүдийг хариуцах,
  • Системийн бизнесийн шаардлагыг хангаж буй эсэхэд дүн шинжилгээ хийх,
  • Системд шаардлагатай өөрчлөлт, шинэчлэлт, засваруудыг хийх, код бичих.

  Тавигдах шаардлага:

  • Програмчлалын ReactJS хэлний гүнзгий төвшиний мэдлэг, туршлагатай, вэб програмчлалын бусад хэлрүү хөрвөн ажиллах боломжтой.
  • Өгөгдлийн сан зохион байгуулах, удирдах зохих түвшний мэдлэгтэй.
  • Урт хугацаанд тогтвор сууршилтай ажиллаж өсч дэвших хүсэлт эрмэлзэлтэй
  • Эерэг зөв хандлагатай, бутээлч сэтгэлгээтэй
  • Аливаад түргэн суралцах хандлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай
  • Мэргэжлийн ёсзүй, арга барилд суралцсан байх
  Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, Сөүлийн гудамж, Сөүл Плаза 401 тоот
  • 2022.09.15 / 2022.10.15
   88008805
   battuul.j@omz.mn

  Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

  • Компанийн үйл ажиллагаанд үүсч болзошгүй эрсдлийг тодорхойлох, бүртгэх, хэмжих үнэлэх
  • Үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах, мониторинг хийх, сайжруулах зөвлөмж санал боловсруулах, хянах
  • Эрсдэлийн удирдлагын бодлого, журмыг боловсруулах, мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, сайжруулах
  • Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тогтолцоо зохих түвшинд ажиллаж байгаа эсэхэд ажиглалт дүгнэлт хийн хэрэгжилтэнд байнгын хяналт тавих, авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээний санал боловсруулах, хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажиллах

  Тавигдах шаардлага:

  • Математик загварчлал, эконометрик, статистик, санхүүгийн удирдлагын бакалавр, түүнээс дээш боловсролтой
  • Эрсдэлийн удирдлагын талаар онолын мэдлэгтэй, олон улсын стандарт, зөвлөмж, сүүлийн үеийн чиг хандлагуудыг судалж мэдсэн
  • Мэргэжлийн чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах өндөр чадвартай
  • Хэрэгцээтэй мэдээллийг хайх, олж авах, боловсруулах чадвартай
  • Шударга байдал, мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

   

  Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, Сөүлийн гудамж, Сөүл Плаза 401 тоот
  • 2022.09.15 / 2022.10.15
   88008805
   battuul.j@omz.mn

  Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

  • Зах зээлийн судалгаа шинжилгээг хийж боломжийг тодорхойлох, борлуулалтын тайланд дүн шинжилгээ хийх,
  • Компанийн бизнес төлөвлөлтөд оролцож, бизнесийн өсөлтийн стратегийг тодорхойлж хэрэгжүүлэх
  • Бизнесийн шинэ боломж, гарцуудыг эрэлхийлж, харилцагчийн хүсэл шаардлагад нийцсэн шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, төслийг судалж танилцуулах, зах зээлд нэвтрүүлэх, хөгжүүлэлтийг тасралтгүй сайжруулах
  • Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулж төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах
  • Зорилтот харилцагч, түншлэгч байгууллагатай холбоо тогтоох, бүтээгдэхүүнийг танилцуулах
  • Компанийг мэргэжлийн, хариуцлагатай, ёс зүйтэй байдлаар төлөөлж, компанийн удирдлага, ажилтнуудтай байнга зөвлөж, уялдаа холбоог хангаж, хэрэглэгч, харилцагч нарын өмнө нэгдсэн байр суурь илэрхийлж, хамтран ажиллах

  Тавигдах шаардлага:

  • Банк, санхүү, эдийн засаг, маркетинг, хэрэглээний математик, статистикийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
  • Шинэ шийдэл, шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх сэтгэлгээний чадвартай;
  • Мэргэжлийн чиглэлээр 3 жил буюу түүнээс дээш ажилласан ажлын туршлагатай байх;
  • Судалгаа явуулах, өгөгдөл цуглуулах, үр дүнг боловсруулж дүн шинжилгээ хийх, нэгтгэх дүгнэх чадвартай;
  • Оффисын хэрэглээний болон статистикийн програмууд дээр ахисан түвшинд ажиллах чадвартай;
  • Монгол, Англи хэлний бичгийн болон ярианы дээд түвшний мэдлэгтэй;
  • Харилцааны болон илтгэн танилцуулах ур чадвартай;
  • Шинийг эрэлхийлэх эрмэлзлэлтэй, багаар ажиллах чадвартай.
  Сүхбаатар дүүрэг, 3 хороо, Сөүлийн гудамж Сөүл Плаза 401 тоот