Xүний нөөцийн бодлого

”Ажилтан бүрийн мэргэжил, ур чадварт тулгуурласан чадварлаг багийн ажиллагааг орчин үеийн хүний нөөцийн менежментийн арга технологитой хослуулж, бизнесийн урт хугацааны тогтвортой амжилтыг бий болгох зорилгоор ажилтны тасралтгүй суралцах, өсөж хөгжих эрмэлзлийг идэвхтэй дэмжин, ажиллангаа сурах, мэдлэг ур чадварыг бий болгох таатай нөхцөлийг олгодог.

Бид манлайллыг
дэмждэг
Ажилтан бүрт ажил үйлс, мэргэжил чадвар, үйл хөдлөлөөрөө манлайлах боломжийг бий болгодог.
Бид
дэмждэг
Шинэ оновчтой санаа, санаачлагыг урамшуулж, ажил хэрэг болгохыг дэмжин ажилладаг
Бид
урамшуулдаг
Зах зээлд өрсөлдөхүйц цалин урамшууллын системийг хэрэгжүүлж, ажлын үр дүн, гүйцэтгэл, ур чадварыг үнэлдэг.
Бид ёс зүйг
эрхэмлэдэг
Бид Бизнесийн болон Харилцааны ёс зүйг эрхэмлэн дээдэлж, “Байгууллагын ёс зүйн дүрэм” –ийг баримтлан хэрэгжүүлдэг.
Бид
хөгжүүлдэг
Бид мэргэжлийн болон хувийн ур чадвараа хөгжүүлэх сургалт хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлж, ажилтан бүрт мэдлэг, ур чадвараа тасралтгүй хөгжүүлэх боломжийг олгодог.
Биднийг сонгох шалтгаан
Бид харилцааг
эрхэмлэдэг
Бид бусдыг сонсох, хүндэтгэлтэй харилцааг өдөр тутамдаа баримталдаг.
Бид хөрвөх
чадварыг хүндэлдэг
Бид бизнесийн олон чиглэлд хөрвөн ажиллах боломжийг олгодог.
Бид бүтээмжийг
бий болгодог
Бид шууд ашиг нэмэгдүүлэхэд бус харин бүтээмж, чанарыг өсгөх замаар ашгийг нэмэгдүүлэхийг зорьж ажилладаг
Бид оролцоог
эрхэмлэдэг
Бид дотоод менежментийн шийдвэр гаргалтад ажилтан бүрийн оролцоо, саналыг дэмжин ажилладаг.
Бид дэвших
боломжийг олгодог
Ажилтан бүрт албан тушаал ахиж дэвших карьер хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлдэг.
Сонгон шалгаруулалтын үйл явц

Бид Сонгон шалгаруулалтыг Нээлттэй, Ил тод, Шударга явуулах зарчмыг баримталж, Байгууллагын Үнэт зүйл, Баримтлах зарчмыг эрхэм болгодог.

Анкет бөглөх
Анкетын сонгон шалгаруулалт
Анхан шатны ярилцлага
Мэргэжлийн ур чадварын шалгаруулалт
Хоёр дахь шатны ярилцлага
Ажилд авах шийдвэр гаргах
Нээлттэй ажлын байр
Анкет бөглөх
  • 2021.07.01 / 2021.07.31
   8810-7129
   battuul.j@omz.mn

  Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

  • Санхүүгийн байгууллагын явуулж буй үйл ажиллагаанд дүрэм, журам, зааврын хүрээнд хяналт тавих, зөрчил эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх;
  • Санхүүгийн байгууллагын дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
  • Мөрдөгдөж буй дүрэм, журмуудыг үйл ажиллагаандаа бүрэн мөрдөж ажиллах талаар нэгжийн ажилтнуудыг сургах, арга зүйгээр хангаж ажиллах;
  • Санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах талаар зөвлөмж гаргах, хэрэгжилтийг хангуулах;
  • Удирдлагын тогтолцооны стандарт болон компанид нэвтрүүлж буй бусад менежментийг хрэгжүүлэх үе шатуудад хяналт тавих, зөвлөмж өгөх

  Тавигдах шаардлага:

  • Бизнесийн удирдлага, Санхүүгийн удирдлага, Эдийн засаг, Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
  • Банк, санхүүгийн байгууллагад хяналт шалгалт болон дотоод аудитын чиглэлээр  2-оос дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай;
  • Байгууллагын үйл ажиллагаа, чанарын удирдлагын тогтолцоонд дүн шинжилгээ хийх чадвартай;
  • Чанарын удирдлагын тогтолцоог хэвийн явуулахад чиглэсэн ажлуудыг хийх сонирхолтой.
  • Мэргэжлийн чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах, тайлагнах чадвартай;
  • Хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах харилцааны ур чадваруудыг эзэмшсэн;
  • Компанийн болон харилцагчийн нууцыг хадгалах чадвартай;
  • Шударга байдал, мэргэжлийн ёс зүйг эрхэмлэн дээдэлдэг;
  • Танилцуулга, илтгэл тавих, сургалт хийх арга барилуудыг зохих түвшинд эзэмшсэн;
  • Баримт бичиг, тайлан, мэдээлэл боловсруулах, тайлагнах чадвартай;
  • Microsoft Excel болон бусад хэрэглээний програмыг зохих түвшинд эзэмшсэн;
  • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй;
  • Манлайлах, удирдан зохион байгуулах, багаар ажиллах чадвартай;
  Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, Сөүлийн гудамж, Сөүл Плаза 401 тоот
  • 2021.07.01 / 2021.07.31
   88107129
   battuul.j@omz.mn

  Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

  • Байгууллагын мэдээллийн технологийн үйл ажиллагааг сайжруулах,
  • Техник хангамжийн шийдэл гаргах,
  • Microsoft Active Directory, Domain Controller сервер тохируулан, удирдан авч явах,
  • Ажилчдын программ болон техник хангамжийн ашиглалт, үйлчилгээний бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан ажиллах,
  • Мэдээллийн систем, сервер, компьютерын сүлжээ, камерын хяналтын хэвийн үйл ажиллагаа, мэдээллийн аюулгүй ажиллагааг хариуцан ажиллах;
  • Өдөр тутмын бусад засвар үйлчилгээ, холболт, төхөөрөмжтэй холбоотой ажлуудыг хариуцан ажиллах

  Тавигдах шаардлага:

  • Мэдээллийн технологийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
  • Мэргэжлээрээ 2 болон түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай;
  • Мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлалын талаар мэдлэгтэй
  • Программ болон техник хангамжийн ашиглалт, үйлчилгээний бүрэн бүтэн байдлын талаар мэдлэгтэй
  • Төв болон салбар сүлжээ зохион байгуулах, мэдээллийн сүлжээний мэдлэг ур чадвартай
  • Microsoft Windows үйлдлийн системийн мэдлэгтэй
  • Систем, өгөгдлийн нөөцлөлтийг бэлтгэх, турших чадвартай
  • Сервер компьютер болон сүлжээний зохион байгуулалт, тохиргоог хийх аюулгүй байдал, хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах мэдлэг ур чадвартай;
  • Төв болон салбар сүлжээ зохион байгуулах (VPN), мэдээллийн сүлжээний мэдлэгтэй;
  • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй;
  • Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай, тогтвор суурьшилтай ажиллах;
  • Хариуцлагатай хувийн зохион байгуулалт, сахилга бат сайтай;
  Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, Сөүлийн гудамж, Сөүл Плаза 401 тоот
  • 2021.07.01 / 2021.07.31
   88107129
   battuul.j@omz.mn

  Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

  • Байгууллагын мэдээлэл технологийн үйл ажиллагааг сайжруулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж, програм хангамж, хяналтын систем болон бусад техник технологийн талаар зохих судалгааг хийж танилцуулах,
  • Технологийн платформыг судалж, шийдэл гарган байгууллагын дотоод ERP програмын хөгжүүлэлт, мобайл аппликэйшн, веб системийн хөгжүүлэлт, өгөгдлийн сан удирдан хөгжүүлэх зэрэгт байгууллагыг төлөөлөн програм хангамжийн компаниудтай хамтран ажиллах;
  • Программ хангамжтай холбоотой шинэ төслүүдийг хариуцах,
  • Компанийн хэмжээнд ашиглаж байгаа программ хангамжуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, сайжруулах
  • Байгууллагын дотоод системүүдийн хэвийн, тогтвортой үйл ажиллагааг хангаж ажиллах
  • Мэдээллийн аюулгүй байдлын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах

  Тавигдах шаардлага:

  • Програм хангамж, мэдээллийн системийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
  • Мэргэжлээрээ 2 болон түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай;
  • Англи хэлний мэргэжлийн зохих түвшний мэдлэгтэй;
  • Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай, тогтвор суурьшилтай ажиллах;
  • Асуудалд дүн шинжилгээ хийж тайлагнах чадвартай
  • Асуудлын зөв шийдлийг эрэлхийлэгч, санаачлагч, бүтээлч хандлагатай;
  • Хариуцлагатай нягт нямбай, хувийн зохион байгуулалт, албан харилцааны ёс зүй, сахилга бат сайтай;
  • Ажлын ачаалал даах, шинэлэг зүйлсийг хурдан хугацаанд сурах чадвартай бөгөөд эрмэлзэлтэй;
  • Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг удирдан зохион байгуулах чадвартай
  • Програмчлалын хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй бол давуу тал болно /C plus, .NET, Asp.Net, PHP, Java, Javаscript, Python, HTML5, Angular 2+, UML, Oracle DBMS MSSQL, MySQL гэх мэт/;
  • Банк, санхүүгийн салбарт мэдээллийн технологийн чиглэлээр ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно;
  • Mobile app (android and iOS) нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх талаар туршлагатай бол давуу тал болно;

   

  Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, Сөүлийн гудамж, Сөүл Плаза 401 тоот
  • 2021.07.01 / 2021.07.31
   8810-7129
   battuul.j@omz.mn

  Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

  • Зээлийн хүсэлтийн дагуу судалгаа, шинжилгээ хийх, зээл олгох
  • Зээлийн эргэн төлөлт, зээлийн багцын чанарт хяналт тавих
  • Зээлийн багцын судалгаа хийх
  • Төлөвлөгөө, тайлан, журам заавар боловсруулах

  Тавигдах шаардлага:

  • Санхүү эдийн засгийн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн
  • Банк санхүүгийн байгууллагад 2-оос доошгүй жил ажилласан туршлагатай
  • Санхүүгийн болон оффисын программ дээр ажиллах чадвартай
  • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
  • Бүтээлч сэтгэлгээтэй, шинийг эрэлхийлэгч, идэвхи санаачлагатай
  • Багаар ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай
  • Дасан зохицох, өөрчлөлтийг эерэгээр хүлээн авах, өөдрөг сэтгэлгээтэй
  • Харилцааны өндөр соёлтой, ёсзүйтэй
  Сүхбаатар дүүрэг, 3 хороо, Сөүлийн гудамж Сөүл Плаза 401 тоот