Төлөөлөн удирдах зөвлөл

“Очир Ундраа ОМЗ” ББСБ ХХК –ийн төлөөлөн удирдах зөвлөл анх 2014 оны 9-р сард 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж, 11-р сард СЗХ-ны хурлаар баталгаажсанаар албан ёсоор ТУЗ-ийн бүтэцтэй болсон. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүтэц байгуулагдсанаар компанийн цаашдын үйл ажиллагаа, стратеги, хяналтын тогтолцоонд чухал ач холбогдолтой засаглалын систем бий болсон.

ТУЗ-ийн гишүүд
Д. Энхтуул ТУЗ-ийн дарга
Ж. Отгонсүх ТУЗ-ийн хараат гишүүн
П. Энхбаяр ТУЗ-ийн гишүүн, НДЦУХ-ын дарга, АХ-ны гишүүн
Д.Даваасамбуу ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Б. Бямбасайхан ТУЗ-ийн гишүүн АХ, СХ, НДЦУХ-ны гишүүн
Бүтэц, зохион байгуулалт