Дотоод хяналтын менежер

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 • Санхүүгийн байгууллагын явуулж буй үйл ажиллагаанд дүрэм, журам, зааврын хүрээнд хяналт тавих, зөрчил эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх;
 • Санхүүгийн байгууллагын дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
 • Мөрдөгдөж буй дүрэм, журмуудыг үйл ажиллагаандаа бүрэн мөрдөж ажиллах талаар нэгжийн ажилтнуудыг сургах, арга зүйгээр хангаж ажиллах;
 • Санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах талаар зөвлөмж гаргах, хэрэгжилтийг хангуулах;
 • Удирдлагын тогтолцооны стандарт болон компанид нэвтрүүлж буй бусад менежментийг хрэгжүүлэх үе шатуудад хяналт тавих, зөвлөмж өгөх

Тавигдах шаардлага:

 • Бизнесийн удирдлага, Санхүүгийн удирдлага, Эдийн засаг, Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Банк, санхүүгийн байгууллагад хяналт шалгалт болон дотоод аудитын чиглэлээр  2-оос дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай;
 • Байгууллагын үйл ажиллагаа, чанарын удирдлагын тогтолцоонд дүн шинжилгээ хийх чадвартай;
 • Чанарын удирдлагын тогтолцоог хэвийн явуулахад чиглэсэн ажлуудыг хийх сонирхолтой.
 • Мэргэжлийн чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах, тайлагнах чадвартай;
 • Хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах харилцааны ур чадваруудыг эзэмшсэн;
 • Компанийн болон харилцагчийн нууцыг хадгалах чадвартай;
 • Шударга байдал, мэргэжлийн ёс зүйг эрхэмлэн дээдэлдэг;
 • Танилцуулга, илтгэл тавих, сургалт хийх арга барилуудыг зохих түвшинд эзэмшсэн;
 • Баримт бичиг, тайлан, мэдээлэл боловсруулах, тайлагнах чадвартай;
 • Microsoft Excel болон бусад хэрэглээний програмыг зохих түвшинд эзэмшсэн;
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй;
 • Манлайлах, удирдан зохион байгуулах, багаар ажиллах чадвартай;