– Хувийн сууц барьцаалсан шуурхай зээл

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭЗЭЭЛИЙН ХҮҮ /САРЫН/ЗЭЭЛИЙН ХУГАЦААҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛБАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ
100 сая.₮ хүртэл3.5%-3.2%*24 сар0.5%Хувийн сууц, газрын хамт

Тавигдах шаардлага

*Давтан болон шинэ зээлдэгчийн хувьд зээлийн хэмжээнээс хамааран буурах боломжтой.

 • Тухайн салбар байрлах орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг байх
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • Өөрийн өмчлөлийн үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах

Бүрдүүлэх бичиг баримт

Байгууллага

 • Зээл хүссэн албан тоот
 • Компанийн гэрчилгээ, дүрэм
 • Тусгай зөвшөөрлүүд
 • Зээлийн зарцуулалтын тооцоолол
 • Орлого нотлох баримт
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ /эх хувь/, барьцаа хөрөнгийн дэлгэрэнгүй лавлагаа /ТҮЦ машин/

Иргэн

 • Цахим үнэмлэх
 • Зээлийн зарцуулалтын тооцоолол
 • Орлого нотлох баримт
ЗӨВЛӨГӨӨ МЭД
Зөвлөгөө мэдээлэл авах
Та манай эдийн засагчаас зээлийн зөвлөгөө мэдээлэл авах бол дараах мэдээллийг үлдээнэ үү.
Бид ажлын 1 хоногт багтаан тантай холбогдох болно. Баярлалаа