Шугамын зээл

Тус ББСБ-ын найдвартай харилцагчид олгогдох батлагдсан зээлийн шугамын эрхийн хугацааны туршид тогтоосон зээлийн эрхийн хэмжээнээс хэтрүүлэлгүйгээр хэдэн ч удаа зээл авч, буцаан төлж болох зээл юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү /сарын/ Комминтмент хүү /сарын/ Зээлийн хугацаа Үйлчилгээний шимтгэл Барьцаа хөрөнгө
1 тэрбум төгрөг хүртэл 3.2%-2.8% 0.3% 12 сар 0.5% Орон сууц, хашаа байшин, үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалттай объект

Тавигдах шаардлага

 • Тухайн бизнесээ 6 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн, давтан харилцагч байх
 • Тухайн салбар байрлах орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг байх
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • Өөрийн өмчлөлийн үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах /бэлэглэлийн гэрээгээр шилжээгүй байх/

Бүрдүүлэх бичиг баримт

Байгууллага

 • Зээл хүссэн албан тоот
 • Компанийн гэрчилгээ, дүрэм
 • Тусгай зөвшөөрлүүд
 • Орлого нотлох баримт
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ /эх хувь/ , барьцаа хөрөнгийн дэлгэрэнгүй лавлагаа /ТҮЦ машин/

Иргэн

 • Цахим үнэмлэх /n/
 • Зээлийн зарцуулалтын тооцоолол
 • Орлого нотлох баримт
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ /эх хувь/ , барьцаа хөрөнгийн дэлгэрэнгүй лавлагаа /ТҮЦ машин/
Зөвлөгөө мэдээлэл авах
Та манай эдийн засагчаас зээлийн зөвлөгөө мэдээлэл авах бол дараах мэдээллийг үлдээнэ үү.
Бид ажлын 1 хоногт багтаан тантай холбогдох болно. Баярлалаа